Επιλογή μεγέθους καπέλου

Για την επιλογή του σωστού μεγέθους καπέλου, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες που βρίσκονται στον σχετικό πίνακα.

Συμβουλευτείτε τους υπεύθυνους του καταστήματος για την επιλογή του σωστού μεγέθους καπέλου,
σε περίπτωση που χρειαστεί να σας βοηθήσουν.
Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας.